Nedostali jste hypotéku, a tak vám propadl rezervační poplatek?

Vyhlídli jste si v portfoliu realitní kanceláře nemovitost a zaplatili jste zálohu ve formě rezervačního poplatku? Od banky jste měli přislíbený úvěr na bydlení, banka vám však posléze oznámila, že vám hypotéku na předmětnou nemovitost neposkytne? Z tohoto důvodu jste chtěli od rezervace nemovitosti odstoupit a požadovali jste po realitní kanceláři navrácení rezervačního poplatku? Odmítli vám však peníze vrátit s argumentem, že se jedná o smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy? Říkáte si, co teď?! Nezoufejte! Jednání realitní kanceláře v tomto případě nemusí být v souladu se zákonem a vy máte nárok na vrácení rezervačního poplatku v plné výši. Jak řešit nevrácený rezervační poplatek? Pokračujte ve čtení článku.

Co jsou to vlastně rezervační poplatek a rezervační smlouva?

Rezervační smlouvou se rozumí smlouva, která bývá zpravidla uzavírána mezi kupujícím na jedné straně a realitní kanceláří na straně druhé. Účel rezervační smlouvy spočívá – jak již samotný název napovídá – v rezervaci žádaného objektu. Poskytuje tedy záruku, že se předmětná nemovitost po dobu trvání smlouvy nebude nabízet jiným potenciálním zájemcům. V praxi to znamená, že po uzavření rezervační smlouvy a složení rezervačního poplatku, konkrétní nemovitost zmizí z katalogu nabízených nemovitostí k prodeji. Součástí rezervační smlouvy bývá i rezervační poplatek, který se při jejím podpisu skládá do rukou realitního makléře.

Kdy má realitní kancelář na rezervační poplatek oprávněný nárok a kdy se naopak dopouští bezdůvodného obohacení?

V rezervační smlouvě musí být vždy sjednán právní osud rezervačního poplatku. Tím je myšleno, že musí být jasně a srozumitelně vymezeno, jak bude s poplatkem nakládáno. Dojde-li skutečně ke koupi nemovitosti, musí být ve smlouvě sjednáno jeho započtení realitní kanceláří. Jestliže tato skutečnost ve smlouvě stanovena není, musí být rezervační poplatek navrácen. V rezervačních smlouvách bývá častokrát sjednána smluvní pokuta, která bývá realizována skrze propadnutí rezervačního poplatku. Realitní kancelář si nárokuje ponechání poplatku jako pokutu, dojde-li k situaci, kdy kupující od rezervační smlouvy z nějakého důvodu odstoupí, a tím nedojde k podpisu kupní smlouvy. Takovéto jednání ze strany realitní kanceláře bývá však v mnoha případech protiprávní. Ze zákona totiž vyplývá, že realitní kancelář nesmí kupujícího k podepsání kupní smlouvy nutit (tedy ani tím, že bude zadržovat rezervační poplatek). Realitní kancelář si může peněžitou zálohu v podobě rezervačního poplatku ponechat v případě, pokud již došlo k podpisu kupní smlouvy (nebo smlouvy o smlouvě budoucí) mezi kupujícím a prodávajícím. Musí být však splněna výše uvedená podmínka, a to taková, že v rezervační smlouvě je zřetelně stanoven právní osud rezervačního poplatku = jeho započtení realitní kanceláří. Dalším případem je situace, kdy je realitní kancelář majitelem předmětné nemovitosti. Nárok na oprávněné započtení poplatku by mohl vzniknout i v jiných případech.

Rada právníka na závěr

Potenciální kupující nemovitosti by si měli vždy pozorně přečíst, zda podepisují rezervační smlouvu nebo se již přímo zavazují ke koupi nemovitosti. V případě, že by jim nebyla schválená hypotéka a měli by již složený rezervační poplatek, bylo by rozhodující, zda již došlo k podpisu kupní smlouvy nebo ne. Pokud by totiž byla uzavřena pouze rezervační smlouva, rezervační poplatek by jim měl být navrácen.

Měli jste s realitní kanceláří obdobný problém?

Jestliže vám realitní kancelář rezervační poplatek nechce dobrovolně navrátit, vyhledejte právní služby. Obraťte se na společnost Vaše Nároky.cz, která vám pomůže vyzískat váš rezervační poplatek zpět!

Publikováno: 25. 11. 2019

Kategorie: Hypotéky

Autor: Denisa Zábranská