Hypotéky

Nedostali jste hypotéku, a tak vám propadl rezervační poplatek?

Vyhlídli jste si v portfoliu realitní kanceláře nemovitost a zaplatili jste zálohu ve formě rezervačního poplatku? Od banky jste měli přislíbený úvěr na bydlení, banka vám však posléze oznámila, že vám hypotéku na předmětnou nemovitost neposkytne? Z tohoto důvodu jste chtěli od rezervace nemovitosti odstoupit a požadovali jste po realitní kanceláři navrácení rezervačního poplatku? Odmítli vám však […]

Vyhlídli jste si v portfoliu realitní kanceláře nemovitost a zaplatili jste zálohu ve formě rezervačního poplatku? Od banky jste měli přislíbený úvěr na bydlení, banka vám však posléze oznámila, že vám hypotéku na předmětnou nemovitost neposkytne? Z tohoto důvodu jste chtěli od rezervace nemovitosti odstoupit a požadovali jste po realitní kanceláři navrácení rezervačního poplatku? Odmítli vám však peníze vrátit s argumentem, že se jedná o smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy? Říkáte si, co teď?! Nezoufejte! Jednání realitní kanceláře v tomto případě nemusí být v souladu se zákonem a vy máte nárok na vrácení rezervačního poplatku v plné výši. Jak řešit nevrácený rezervační poplatek? Pokračujte ve čtení článku.

Co jsou to vlastně rezervační poplatek a rezervační smlouva?

Rezervační smlouvou se rozumí smlouva, která bývá zpravidla uzavírána mezi kupujícím na jedné straně a realitní kanceláří na straně druhé. Účel rezervační smlouvy spočívá – jak již samotný název napovídá – v rezervaci žádaného objektu. Poskytuje tedy záruku, že se předmětná nemovitost po dobu trvání smlouvy nebude nabízet jiným potenciálním zájemcům. V praxi to znamená, že po uzavření rezervační smlouvy a složení rezervačního poplatku, konkrétní nemovitost zmizí z katalogu nabízených nemovitostí k prodeji. Součástí rezervační smlouvy bývá i rezervační poplatek, který se při jejím podpisu skládá do rukou realitního makléře.

Kdy má realitní kancelář na rezervační poplatek oprávněný nárok a kdy se naopak dopouští bezdůvodného obohacení?

V rezervační smlouvě musí být vždy sjednán právní osud rezervačního poplatku. Tím je myšleno, že musí být jasně a srozumitelně vymezeno, jak bude s poplatkem nakládáno. Dojde-li skutečně ke koupi nemovitosti, musí být ve smlouvě sjednáno jeho započtení realitní kanceláří. Jestliže tato skutečnost ve smlouvě stanovena není, musí být rezervační poplatek navrácen.

V rezervačních smlouvách bývá častokrát sjednána smluvní pokuta, která bývá realizována skrze propadnutí rezervačního poplatku. Realitní kancelář si nárokuje ponechání poplatku jako pokutu, dojde-li k situaci, kdy kupující od rezervační smlouvy z nějakého důvodu odstoupí, a tím nedojde k podpisu kupní smlouvy. Takovéto jednání ze strany realitní kanceláře bývá však v mnoha případech protiprávní. Ze zákona totiž vyplývá, že realitní kancelář nesmí kupujícího k podepsání kupní smlouvy nutit (tedy ani tím, že bude zadržovat rezervační poplatek).

Realitní kancelář si může peněžitou zálohu v podobě rezervačního poplatku ponechat v případě, pokud již došlo k podpisu kupní smlouvy (nebo smlouvy o smlouvě budoucí) mezi kupujícím a prodávajícím. Musí být však splněna výše uvedená podmínka, a to taková, že v rezervační smlouvě je zřetelně stanoven právní osud rezervačního poplatku = jeho započtení realitní kanceláří. Dalším případem je situace, kdy je realitní kancelář majitelem předmětné nemovitosti. Nárok na oprávněné započtení poplatku by mohl vzniknout i v jiných případech.

Rada právníka na závěr

Potenciální kupující nemovitosti by si měli vždy pozorně přečíst, zda podepisují rezervační smlouvu nebo se již přímo zavazují ke koupi nemovitosti. V případě, že by jim nebyla schválená hypotéka a měli by již složený rezervační poplatek, bylo by rozhodující, zda již došlo k podpisu kupní smlouvy nebo ne. Pokud by totiž byla uzavřena pouze rezervační smlouva, rezervační poplatek by jim měl být navrácen.

Měli jste s realitní kanceláří obdobný problém?

Jestliže vám realitní kancelář rezervační poplatek nechce dobrovolně navrátit, vyhledejte právní služby. Obraťte se na společnost Vaše Nároky.cz, která vám pomůže vyzískat váš rezervační poplatek zpět!